Спортски савез Краљева настао је трансформацијом Савеза организација за физичку културу Краљева (СОФК-а), 30. 3.1993. године. У времену транзиције, замишљено је да Спортски савез буде кровна организација од општине, града до републике, али у Краљеву се тај концепт временом негде „изгубио“. Ипак, вреди подсетити да је Спортског савеза Краљева окупио највећи број савеза, клубова и удружења из области спорта и рекреације и да је радио у складу са могућностима и у оквиру који му је дат, боље рећи пружен. Први председник Спортског савеза Краљева је био Милан Димитријевић Жућа, а председници су још били и Милисав Кочовић, Драган Димитријевић, Зоран Милашиновић, Рајко Чубрић и Урош Матић.

У мају месецу 2018. године одржана је изборна Скупштина Спортског савеза Краљева на којој је на за новог, седмог по реду председника изабран Милош Симовић, председник Атлетског клуба Краљево. Такође, промовисан је нови грб и боја Спортскогх савеза Краљева, а једна од првих активности новог Управног одбора била је израда сајта (www.kvsport.org.rs), фејсбук странице, као и нове мејл адресе (sportskisavezkralјeva@gmail.com).

Циљеви Спортског савеза Краљева су развој и промоција спорта у граду Краљеву и повећање и анимација свих грађана, а посебно деце за бављењем спортом… Чланови Спортског савеза Краљева су сви клубови и друге спортске организације на територији града Краљева у складу са законом и статутум Спортског савеза Краљева. Сви спортски клубови и друге спортске организације могу постати чланови Спортског савеза Краљева уколико су регистровани у складу са законом,ако њихови циљеви одговарају циљевима Спортског савеза Краљева, ако је статут организације у складу са статутом Спортског савеза Краљева, ако испуњава услове предвиђене законом и подзаконским актима, ако приложи потврду републичког гранског савеза да је пуноправан члан и писану изјаву да у потпуности прихвата статут и опште акте Спортског савеза Краљева.

У овом тренутку Спортски савез Краљева броји преко 40 чланова (клубова, удружења, гранских савеза), али до краја године се очекује да тај број буде већи за скоро једну трећину.

Само у овој години Спортски савез Краљева се ангажовао на организацији „Спортског изазова“, Сајма спорта,а на крају године биће обновљен избор спортиста и спортске екипе године. У договору са локалном самоуправом, те уз подршку Спортског савеза Србије и надлежног Министарства, Спортски савез Краљева ће постати оно што је давно требало да буде, кровна организација краљевачког спорта. На задовољство свих спортиста и љубитеља спорта града на Ибру.